Disclaimer

Informatie op deze website

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de ontwikkeling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat die onvolledig of onjuist zijn. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mediatemedical.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid hiervan. om de website (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie verkregen via deze website.

Het is een bezoeker niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Mediate Medical (ook niet via zijn eigen netwerk).

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die wij doen, aan ons verstrekte opdrachten, met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn alleen ter informatie van de gebruiker. Mediate Medical aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Mediate Medical garandeert niet dat de informatie, software of verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Mediate-Medical-plus
Contact